Logo
הרצאתו של עו"ד עופר נועם בנושא אגודות שיתופיות
הרצאה של עו"ד עופר נועם, השותף המנהל של משרדנו, במסגרת השתלמות מטעם האגף לאיגוד שיתופי ולשכת עורכי הדין
תמונה עופר

ביום 30 בינואר 2024 עו"ד עופר נועם העביר הרצאה במסגרת השתלמות התעודה בדיני אגודות שיתופיות של האגף לאיגוד שיתופי ולשכת עורכי הדין. ההרצאה עסקה בקבלה לחברות, הוצאה מחברות, פקיעת חברות ופדיון מניה באגודה שיתופית.

מוזמנים לעיין במצגת בלינק הבא – מצגת בעניין אגודות שיתופיות מיום 30 בינואר 2024.