Logo

תחומי ההתמחות של המשרד

נדל"ן

למשרד ניסיון רב שנים בליווי רכישת קרקעות, עסקאות מכר ועוד. המשרד מעורב בעסקאות נדל"ן מגוונות מהגדולות והמורכבות במדינה. המשרד מעניק תמיכה מעשית ללקוחותיו, ומנחה אותם בכל שלבי תהליך עסקאות הנדל"ן.
ייצוג יזמים

המשרד מייצג חברות נדל"ן יזמיות, מהמובילות במשק. בין לקוחות המשרד ניתן למנות את אביב ייזום, אקרו נדל"ן, רסקו מגורים ועוד. המשרד מלווה יזמים משלב רכישת הקרקע, ליווי הליכי התכנון, מכירת והשכרת יחידות בפרוייקט, ועד לרישום הנכס על שם רוכשי היחידות.

ראו מעט מן הפרויקטים שמשרדנו ליווה ומלווה – פרויקט ויסוצקי 6 – תל-אביב, מגדל ליבר – תל אביב, אביב בלבונטין – תל-אביב, רובע משרד החוץ – ירושלים, מגדל רוטשילד 22 – תל אביב ועוד…

המשרד מתמחה בייצוג יזמים בעסקאות התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים. במשרד קיימת מחלקה ייעודית לתחום זה המורכבת מעורכי דין עתירי ניסיון בתחום. לצד ליווי יזמים, למשרד גם ניסיון רב בייצוג בעלי דירות. למשרד ניסיון רב בעריכת חוזי קומבינציה, ליווי משפטי של הליכי מכירת היחידות, רישום בתים משותפים וליטיגציה הנלווית להליך המכירה. משרדנו מדורג באופן עקבי בדירוגים הרלוונטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

המשרד מייצג קבוצות רכישה בהיקף של מאות יחידות דיור בתל-אביב, הרצליה, רעננה, כפר-סבא והוד השרון. ליווי הקבוצה מתחיל בשלב רכישת הקרקע על-ידי הקבוצה, ומימושה עד השלמת הבניה.

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

נדל"ן

למשרד ניסיון רב שנים בליווי רכישת קרקעות, עסקאות מכר ועוד. המשרד מעורב בעסקאות נדל"ן מגוונות מהגדולות והמורכבות במדינה. המשרד מעניק תמיכה מעשית ללקוחותיו, ומנחה אותם בכל שלבי תהליך עסקאות הנדל"ן.

המשרד מתמחה בייצוג יזמים בעסקאות התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים. במשרד קיימת מחלקה ייעודית לתחום זה המורכבת מעורכי דין עתירי ניסיון בתחום. לצד ליווי יזמים, למשרד גם ניסיון רב בייצוג בעלי דירות. למשרד ניסיון רב בעריכת חוזי קומבינציה, ליווי משפטי של הליכי מכירת היחידות, רישום בתים משותפים וליטיגציה הנלווית להליך המכירה. משרדנו מדורג באופן עקבי בדירוגים הרלוונטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

התחדשות עירונית

המשרד מתמחה בייצוג יזמים בעסקאות התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים. במשרד קיימת מחלקה ייעודית לתחום זה המורכבת מעורכי דין עתירי ניסיון בתחום. לצד ליווי יזמים, למשרד גם ניסיון רב בייצוג בעלי דירות. למשרד ניסיון רב בעריכת חוזי קומבינציה, ליווי משפטי של הליכי מכירת היחידות, רישום בתים משותפים וליטיגציה הנלווית להליך המכירה. משרדנו מדורג באופן עקבי בדירוגים הרלוונטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

המשרד מייצג קבוצות רכישה בהיקף של מאות יחידות דיור בתל-אביב, הרצליה, רעננה, כפר-סבא והוד השרון. ליווי הקבוצה מתחיל בשלב רכישת הקרקע על-ידי הקבוצה, ומימושה עד השלמת הבניה.

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

נדל"ן

למשרד ניסיון רב שנים בליווי רכישת קרקעות, עסקאות מכר ועוד. המשרד מעורב בעסקאות נדל"ן מגוונות מהגדולות והמורכבות במדינה. המשרד מעניק תמיכה מעשית ללקוחותיו, ומנחה אותם בכל שלבי תהליך עסקאות הנדל"ן.

המשרד מתמחה בייצוג יזמים בעסקאות התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים. במשרד קיימת מחלקה ייעודית לתחום זה המורכבת מעורכי דין עתירי ניסיון בתחום. לצד ליווי יזמים, למשרד גם ניסיון רב בייצוג בעלי דירות. למשרד ניסיון רב בעריכת חוזי קומבינציה, ליווי משפטי של הליכי מכירת היחידות, רישום בתים משותפים וליטיגציה הנלווית להליך המכירה. משרדנו מדורג באופן עקבי בדירוגים הרלוונטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

המשרד מתמחה בייצוג יזמים בעסקאות התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים. במשרד קיימת מחלקה ייעודית לתחום זה המורכבת מעורכי דין עתירי ניסיון בתחום. לצד ליווי יזמים, למשרד גם ניסיון רב בייצוג בעלי דירות. למשרד ניסיון רב בעריכת חוזי קומבינציה, ליווי משפטי של הליכי מכירת היחידות, רישום בתים משותפים וליטיגציה הנלווית להליך המכירה. משרדנו מדורג באופן עקבי בדירוגים הרלוונטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

קבוצת רכישה

המשרד מייצג קבוצות רכישה בהיקף של מאות יחידות דיור בתל-אביב, הרצליה, רעננה, כפר-סבא והוד השרון. ליווי הקבוצה מתחיל בשלב רכישת הקרקע על-ידי הקבוצה, ומימושה עד השלמת הבניה.

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

נדל"ן

למשרד ניסיון רב שנים בליווי רכישת קרקעות, עסקאות מכר ועוד. המשרד מעורב בעסקאות נדל"ן מגוונות מהגדולות והמורכבות במדינה. המשרד מעניק תמיכה מעשית ללקוחותיו, ומנחה אותם בכל שלבי תהליך עסקאות הנדל"ן.

המשרד מייצג חברות נדל"ן יזמיות, מהמובילות במשק. בין לקוחות המשרד ניתן למנות את אביב ייזום, אקרו נדל"ן, רסקו מגורים ועוד. המשרד מלווה יזמים משלב רכישת הקרקע, ליווי הליכי התכנון, מכירת והשכרת יחידות בפרוייקט, ועד לרישום הנכס על שם רוכשי היחידות.

ראו מעט מן הפרויקטים שמשרדנו ליווה ומלווה – פרויקט ויסוצקי 6 – תל-אביבמגדל ליבר – תל אביבאביב בלבונטין – תל-אביברובע משרד החוץ – ירושליםמגדל רוטשילד 22 – תל אביב ועוד…

המשרד מתמחה בייצוג יזמים בעסקאות התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים. במשרד קיימת מחלקה ייעודית לתחום זה המורכבת מעורכי דין עתירי ניסיון בתחום. לצד ליווי יזמים, למשרד גם ניסיון רב בייצוג בעלי דירות. למשרד ניסיון רב בעריכת חוזי קומבינציה, ליווי משפטי של הליכי מכירת היחידות, רישום בתים משותפים וליטיגציה הנלווית להליך המכירה. משרדנו מדורג באופן עקבי בדירוגים הרלוונטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

המשרד מייצג קבוצות רכישה בהיקף של מאות יחידות דיור בתל-אביב, הרצליה, רעננה, כפר-סבא והוד השרון. ליווי הקבוצה מתחיל בשלב רכישת הקרקע על-ידי הקבוצה, ומימושה עד השלמת הבניה.

 

 

 

 

 

עסקאות מכר של נחלות

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

אגודות שיתופיות

משנת 1955 המשרד מתמחה בייצוג משפטי שותף למגוון רחב של אגודות שיתופיות. תחום זה מסתעף לתחומים רבים הדורשים מומחיות בתחום. עו"ד חיים נועם ז"ל חיבר יחד עם עו"ד עופר נועם את המהדורה הרביעית של הספר "אגודות שיתופיות – הלכות ופסיקה" אשר מהווה מורה דרך לעוסקים בתחום.
ייצוג אגודות שיתופיות

משרדנו מייצג מגוון של אגודות שיתופיות – עשרות מושבים, כפרים שיתופיים, מושבי עובדים, תנועות מיישבות וחברי מושב. מדובר בייצוג משפטי שוטף המעניק לאגודה מענה משפטי במגוון תחומים: הליכים הקשורים בחברי האגודה, הליכי בוררות במשרד רשם האגודות השיתופיות, ליווי מיזמים והרחבות שהאגודה מעוניינת לקדם ועוד.

במקרים רבים אגודה שיתופית נדרשת כדי ליזום פרויקטים ייחודיים. כך למשל המשרד ליוויה פרויקט לגידול פטריות כמהין ברמת הגולן ומיזמים להקמת חוות סולאריות בסמוך ליישוב המאוגד כאגודה שיתופית.

 משרדנו מתמחה בתחום יישוב הסכסוכים בתחום האגודות השיתופיות. במסגרת זו, עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה מתמנים מטעם רשם האגודות השיתופית, ומטעם בעלי דין, כבוררים וכחוקרים במספר רב של תיקים. בנוסף, עו"ד עופר נועם מתמנה כמגשר בסכסוכים בין-משפחתיים וסכסוכים דוריים, בין היתר בנושא "בן ממשיך".

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

המשרד ליווה ומלווה בעלי קרקעות שנדרשו להשיב קרקעות לרשות מקרקעי ישראל וכן בעסקאות ייזום ולמכירת זכות הייזום.

 

אגודות שיתופיות

משנת 1955 המשרד מתמחה בייצוג משפטי שותף למגוון רחב של אגודות שיתופיות. תחום זה מסתעף לתחומים רבים הדורשים מומחיות בתחום. עו"ד חיים נועם ז"ל חיבר יחד עם עו"ד עופר נועם את המהדורה הרביעית של הספר "אגודות שיתופיות – הלכות ופסיקה" אשר מהווה מורה דרך לעוסקים בתחום.

משרדנו מייצג מגוון של אגודות שיתופיות – עשרות מושבים, כפרים שיתופיים, מושבי עובדים, תנועות מיישבות וחברי מושב. מדובר בייצוג משפטי שוטף המעניק לאגודה מענה משפטי במגוון תחומים: הליכים הקשורים בחברי האגודה, הליכי בוררות במשרד רשם האגודות השיתופיות, ליווי מיזמים והרחבות שהאגודה מעוניינת לקדם ועוד.

מיזמים עסקיים במגזר החקלאי-התיישבותי

המשרד מלווה פרויקטים המשלבים שותפיות ומיזמים עסקיים של מושבים וקיבוצים. במסגרת זו מטפל המשרד בהסכמים למתקנים סולאריים, שינוי ייעוד קרקע והקמת מיזמי תיירות.

 משרדנו מתמחה בתחום יישוב הסכסוכים בתחום האגודות השיתופיות. במסגרת זו, עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה מתמנים מטעם רשם האגודות השיתופית, ומטעם בעלי דין, כבוררים וכחוקרים  במספר רב של תיקים. בנוסף, עו"ד עופר נועם מתמנה כמגשר בסכסוכים בין-משפחתיים וסכסוכים דוריים, בין היתר בנושא "בן ממשיך".

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

בנוסף עו"ד עופר נועם מרצה בהשתלמויות לעסקאות מכר בנחלה מטעם לשכת עורכי הדין ומסגרות נוספות.

המשרד ליווה ומלווה בעלי קרקעות שנדרשו להשיב קרקעות לרשות מקרקעי ישראל וכן בעסקאות ייזום ולמכירת זכות הייזום בהיקפים של מאות דונמים.

אגודות שיתופיות

משנת 1955 המשרד מתמחה בייצוג משפטי שותף למגוון רחב של אגודות שיתופיות. תחום זה מסתעף לתחומים רבים הדורשים מומחיות בתחום. עו"ד חיים נועם ז"ל חיבר יחד עם עו"ד עופר נועם את המהדורה הרביעית של הספר "אגודות שיתופיות – הלכות ופסיקה" אשר מהווה מורה דרך לעוסקים בתחום.

משרדנו מייצג מגוון של אגודות שיתופיות – עשרות מושבים, כפרים שיתופיים, מושבי עובדים, תנועות מיישבות וחברי מושב. מדובר בייצוג משפטי שוטף המעניק לאגודה מענה משפטי במגוון תחומים: הליכים הקשורים בחברי האגודה, הליכי בוררות במשרד רשם האגודות השיתופיות, ליווי מיזמים והרחבות שהאגודה מעוניינת לקדם ועוד.

במקרים רבים אגודה שיתופית נדרשת כדי ליזום פרויקטים ייחודיים. כך למשל המשרד ליוויה פרויקט לגידול פטריות כמהין ברמת הגולן ומיזמים להקמת חוות סולאריות בסמוך ליישוב המאוגד כאגודה שיתופית.

יישוב סכסוכים (גישורים ובוררויות)

 משרדנו מתמחה בתחום יישוב הסכסוכים בתחום האגודות השיתופיות. במסגרת זו, עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה מתמנים מטעם רשם האגודות השיתופית, ומטעם בעלי דין, כבוררים וכחוקרים במספר רב של תיקים. בנוסף, עו"ד עופר נועם מתמנה כמגשר בסכסוכים בין-משפחתיים וסכסוכים דוריים, בין היתר בנושא "בן ממשיך".

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

המשרד ליווה ומלווה בעלי קרקעות שנדרשו להשיב קרקעות לרשות מקרקעי ישראל וכן בעסקאות ייזום ולמכירת זכות הייזום.

אגודות שיתופיות

משנת 1955 המשרד מתמחה בייצוג משפטי שותף למגוון רחב של אגודות שיתופיות. תחום זה מסתעף לתחומים רבים הדורשים מומחיות בתחום. עו"ד חיים נועם ז"ל חיבר יחד עם עו"ד עופר נועם את המהדורה הרביעית של הספר "אגודות שיתופיות – הלכות ופסיקה" אשר מהווה מורה דרך לעוסקים בתחום.

משרדנו מייצג מגוון של אגודות שיתופיות – עשרות מושבים, כפרים שיתופיים, מושבי עובדים, תנועות מיישבות וחברי מושב. מדובר בייצוג משפטי שוטף המעניק לאגודה מענה משפטי במגוון תחומים: הליכים הקשורים בחברי האגודה, הליכי בוררות במשרד רשם האגודות השיתופיות, ליווי מיזמים והרחבות שהאגודה מעוניינת לקדם ועוד.

המשרד מלווה פרויקטים המשלבים שותפיות ומיזמים עסקיים של מושבים וקיבוצים. במסגרת זו מטפל המשרד בהסכמים למתקנים סולאריים, שינוי ייעוד קרקע והקמת מיזמי תיירות.

 משרדנו מתמחה בתחום יישוב הסכסוכים בתחום האגודות השיתופיות. במסגרת זו, עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה מתמנים מטעם רשם האגודות השיתופית, ומטעם בעלי דין, כבוררים במספר רב של תיקים. בנוסף, עו"ד עופר נועם מתמנה כמגשר בסכסוכים בין-משפחתיים וסכסוכים דוריים, בין היתר בנושא "בן ממשיך".

עסקאות מכר של נחלה

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

 

המשרד ליווה ומלווה בעלי קרקעות שנדרשו להשיב קרקעות לרשות מקרקעי ישראל וכן בעסקאות ייזום ולמכירת זכות הייזום.

אגודות שיתופיות

משנת 1955 המשרד מתמחה בייצוג משפטי שותף למגוון רחב של אגודות שיתופיות. תחום זה מסתעף לתחומים רבים הדורשים מומחיות בתחום. עו"ד חיים נועם ז"ל חיבר יחד עם עו"ד עופר נועם את המהדורה הרביעית של הספר "אגודות שיתופיות – הלכות ופסיקה" אשר מהווה מורה דרך לעוסקים בתחום.

משרדנו מייצג מגוון של אגודות שיתופיות – עשרות מושבים, כפרים שיתופיים, מושבי עובדים, תנועות מיישבות וחברי מושב. מדובר בייצוג משפטי שוטף המעניק לאגודה מענה משפטי במגוון תחומים: הליכים הקשורים בחברי האגודה, הליכי בוררות במשרד רשם האגודות השיתופיות, ליווי מיזמים והרחבות שהאגודה מעוניינת לקדם ועוד.

במקרים רבים אגודה שיתופית נדרשת כדי ליזום פרויקטים ייחודיים. כך למשל המשרד ליוויה פרויקט לגידול פטריות כמהין ברמת הגולן ומיזמים להקמת חוות סולאריות בסמוך ליישוב המאוגד כאגודה שיתופית.

 משרדנו מתמחה בתחום יישוב הסכסוכים בתחום האגודות השיתופיות. במסגרת זו, עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה מתמנים מטעם רשם האגודות השיתופית, ומטעם בעלי דין, כבוררים וכחוקרים במספר רב של תיקים. בנוסף, עו"ד עופר נועם מתמנה כמגשר בסכסוכים בין-משפחתיים וסכסוכים דוריים, בין היתר בנושא "בן ממשיך".

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

עסקאות השבה לרמ''י וייזום

המשרד ליווה ומלווה בעלי קרקעות שנדרשו להשיב קרקעות לרשות מקרקעי ישראל וכן בעסקאות ייזום ולמכירת זכות הייזום.

ליטגציה

ליטיגציה מסחרית

משרדנו מתמחה בייצוג חברות, אגודות שיתופיות, בעלי מניות וגורמים פרטיים בסכסוכים מסחריים מורכבים על מגוון היבטיהם. במסגרת זו ייצג באחרונה המשרד חברת תשתיות נדל"ן מובילה בסכסוך מסחרי בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

משרדנו מייצג מספר רב של אגודות שיתופיות בהליכים משפטיים הקשורים לניהול הקרקעות ועסקיהן של האגודות השיתופיות.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

ליטגציה

מחלקת הליטיגציה, בהובלתם של עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה, פועלת במגוון רחב של תחומים. המחלקה פועלת בבתי המשפט ברחבי הארץ, ומעניקה ייצוג משפטי מקצועי, יסודי ומקיף

משרדנו מתמחה בייצוג חברות, אגודות שיתופיות, בעלי מניות וגורמים פרטיים בסכסוכים מסחריים מורכבים על מגוון היבטיהם. במסגרת זו ייצג באחרונה המשרד חברת תשתיות נדל"ן מובילה בסכסוך מסחרי בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

ייצוג אגודות שיתופיות

משרדנו מייצג מספר רב של אגודות שיתופיות בהליכים משפטיים הקשורים לניהול הקרקעות ועסקיהן של האגודות השיתופיות.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

ליטגציה

מחלקת הליטיגציה, בהובלתם של עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה, פועלת במגוון רחב של תחומים. המחלקה פועלת בבתי המשפט ברחבי הארץ, ומעניקה ייצוג משפטי מקצועי, יסודי ומקיף

משרדנו מתמחה בייצוג חברות, אגודות שיתופיות, בעלי מניות וגורמים פרטיים בסכסוכים מסחריים מורכבים על מגוון היבטיהם. במסגרת זו ייצג באחרונה המשרד חברת תשתיות נדל"ן מובילה בסכסוך מסחרי בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

משרדנו מייצג מספר רב של אגודות שיתופיות בהליכים משפטיים הקשורים לניהול הקרקעות ועסקיהן של האגודות השיתופיות.

ליטגציה בענייני נחלות

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

ליטגציה

משרדנו מתמחה בייצוג חברות, אגודות שיתופיות, בעלי מניות וגורמים פרטיים בסכסוכים מסחריים מורכבים על מגוון היבטיהם. במסגרת זו ייצג באחרונה המשרד חברת תשתיות נדל"ן מובילה בסכסוך מסחרי בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

משרדנו מייצג מספר רב של אגודות שיתופיות בהליכים משפטיים הקשורים לניהול הקרקעות ועסקיהן של האגודות השיתופיות.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

ייצוג משפטי של חברי אגודה

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה במגוון נושאים וכן למועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית.

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

ליטגציה

משרדנו מתמחה בייצוג חברות, אגודות שיתופיות, בעלי מניות וגורמים פרטיים בסכסוכים מסחריים מורכבים על מגוון היבטיהם. במסגרת זו ייצג באחרונה המשרד חברת תשתיות נדל"ן מובילה בסכסוך מסחרי בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

משרדנו מייצג מספר רב של אגודות שיתופיות בהליכים משפטיים מגוונים לרבות בקשר לניהול הקרקעות ועסקיהן של האגודות השיתופיות.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

בג"צים תקדימיים בעניינים התיישבותיים

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

פרו-בונו

למשרד היסטוריה ארוכה של עבודה משפטית במסגרת פרו-בונו. דוגמאות לכך הן ייצוג מוזיאון ארצות המקרא שבירושלים מאז היווסדו, וייצוג של העמותה הישראלית לילדים עם מוגבלות (איל"ן).

משרדנו מייצג חברות ואגודות שיתופיות בעניינים מסחריים רבים.

משרדנו מייצג מושבים רבים בהליכי ליטיגציה המתנהלים כנגד האגודה או אשר ננקטים על-ידה.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

בג"צים תקדימיים בעניינים התיישבותיים

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

ייצוג מוזיאון ארצות המקרא

משרדנו מלווה במשך שנים רבות את מוזיאון ארצות המקרא הממוקם בירושלים. המוזיאון מציג אוסף עתיקות יחיד מסוגו שכולל אלפי פריטים מארצות המזרח הקרוב הקודם – ארצות המקרא. 

משרדנו מלווה את עמותת איל"ן (איגוד ישראלי לילדים נפגעים), בקידום פרויקט יזמי אשר עשוי לסייע לעמותה במימוש מטרותיה. העמותה נמנית מבין העמותות הוותיקות בארץ, שפועלת ליצירת מערכי תמיכה לשילוב ילדים ובוגרים עם מגבלות, כעצמאים ושווים בחברה הישראלית. 

עמותת הסוס המעופף הוקמה במטרה ליצור קהילה מבוגריה של יחידת רוכב שמיים. משרדנו מלווה את הפעילות השוטפת של העמותה. 

פרו-בונו

למשרד היסטוריה ארוכה של עבודה משפטית במסגרת פרו-בונו. דוגמאות לכך הן ייצוג מוזיאון ארצות המקרא שבירושלים מאז היווסדו, וייצוג של העמותה הישראלית לילדים עם מוגבלות (איל"ן).

משרדנו מייצג חברות ואגודות שיתופיות בעניינים מסחריים רבים.

משרדנו מייצג מושבים רבים בהליכי ליטיגציה המתנהלים כנגד האגודה או אשר ננקטים על-ידה.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

בג"צים תקדימיים בעניינים התיישבותיים

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

משרדנו מלווה במשך שנים רבות את מוזיאון ארצות המקרא הממוקם בירושלים. המוזיאון מציג אוסף עתיקות יחיד מסוגו שכולל אלפי פריטים מארצות המזרח הקרוב הקודם – ארצות המקרא. 

ייצוג עמותת איל"ן

משרדנו מלווה את עמותת איל"ן (איגוד ישראלי לילדים נפגעים), בקידום פרויקט יזמי אשר עשוי לסייע לעמותה במימוש מטרותיה. העמותה נמנית מבין העמותות הוותיקות בארץ, שפועלת ליצירת מערכי תמיכה לשילוב ילדים ובוגרים עם מגבלות, כעצמאים ושווים בחברה הישראלית. 

עמותת הסוס המעופף הוקמה במטרה ליצור קהילה מבוגריה של יחידת רוכב שמיים. משרדנו מלווה את הפעילות השוטפת של העמותה. 

פרו-בונו

למשרד היסטוריה ארוכה של עבודה משפטית במסגרת פרו-בונו. דוגמאות לכך הן ייצוג מוזיאון ארצות המקרא שבירושלים מאז היווסדו, וייצוג של העמותה הישראלית לילדים עם מוגבלות (איל"ן).

משרדנו מייצג חברות ואגודות שיתופיות בעניינים מסחריים רבים.

משרדנו מייצג מושבים רבים בהליכי ליטיגציה המתנהלים כנגד האגודה או אשר ננקטים על-ידה.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

בג"צים תקדימיים בעניינים התיישבותיים

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

משרדנו מלווה במשך שנים רבות את מוזיאון ארצות המקרא הממוקם בירושלים. המוזיאון מציג אוסף עתיקות יחיד מסוגו שכולל אלפי פריטים מארצות המזרח הקרוב הקודם – ארצות המקרא. 

משרדנו מלווה את עמותת איל"ן (איגוד ישראלי לילדים נפגעים) בקידום פרויקט יזמי אשר עשוי לסייע לעמותה במימוש מטרותיה. העמותה נמנית מבין העמותות הוותיקות בארץ, שפועלת ליצירת מערכי תמיכה לשילוב ילדים ובוגרים עם מגבלות, כעצמאים ושווים בחברה הישראלית. 

ייצוג עמותת הסוס המעופף (בוגרי יחידת רוכב שמיים)

עמותת הסוס המעופף הוקמה במטרה ליצור קהילה מבוגריה של יחידת רוכב שמיים. משרדנו מלווה את הפעילות השוטפת של העמותה. 

No content available for this tab.
 • ייצוג יזמים

 • התחדשות עירונית

 • קבוצות רכישה

 • עסקאות מכר של נחלות

 • ייצוג אגודות שיתופיות

 • מיזמים במגזר החקלאי-התיישבותי

 • ישוב סכסוכים (גישורים ובוררויות)

 • עסקאות מכר של נחלה

 • עסקאות השבה לרמ''י וייזום

 • ליטיגציה מסחרית

 • ייצוג מושבים

 • ליטיגציה בענייני נחלות

 • ייצוג משפטי של חברי אגודה

 • בג"צים תקדימיים בעניינים התיישבותיים

 • ייצוג מוזיאון ארצות המקרא

 • ייצוג עמותת איל"ן

 • ייצוג עמותת הסוס המעופף (בוגרי יחידת רוכב שמיים)

 • ייצוג יזמים

 • התחדשות עירונית

 • קבוצות רכישה

 • עסקאות מכר של נחלות

נדל"ן

למשרד ניסיון רב שנים בליווי רכישת קרקעות, עסקאות מכר ועוד. המשרד מעורב בעסקאות נדל"ן מגוונות מהגדולות והמורכבות במדינה. המשרד מעניק תמיכה מעשית ללקוחותיו, ומנחה אותם בכל שלבי תהליך עסקאות הנדל"ן.
ייצוג יזמים

המשרד מייצג חברות נדל"ן יזמיות, מהמובילות במשק. בין לקוחות המשרד ניתן למנות את אביב ייזום, אקרו נדל"ן, רסקו מגורים ועוד. המשרד מלווה יזמים משלב רכישת הקרקע, ליווי הליכי התכנון, מכירת והשכרת יחידות בפרוייקט, ועד לרישום הנכס על שם רוכשי היחידות.

ראו מעט מן הפרויקטים שמשרדנו ליווה ומלווה – פרויקט ויסוצקי 6 – תל-אביב, מגדל ליבר – תל אביב, אביב בלבונטין – תל-אביב, רובע משרד החוץ – ירושלים, מגדל רוטשילד 22 – תל אביב ועוד…

המשרד מתמחה בייצוג יזמים בעסקאות התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים. במשרד קיימת מחלקה ייעודית לתחום זה המורכבת מעורכי דין עתירי ניסיון בתחום. לצד ליווי יזמים, למשרד גם ניסיון רב בייצוג בעלי דירות. למשרד ניסיון רב בעריכת חוזי קומבינציה, ליווי משפטי של הליכי מכירת היחידות, רישום בתים משותפים וליטיגציה הנלווית להליך המכירה. משרדנו מדורג באופן עקבי בדירוגים הרלוונטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

המשרד מייצג קבוצות רכישה בהיקף של מאות יחידות דיור בתל-אביב, הרצליה, רעננה, כפר-סבא והוד השרון. ליווי הקבוצה מתחיל בשלב רכישת הקרקע על-ידי הקבוצה, ומימושה עד השלמת הבניה.

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

נדל"ן

למשרד ניסיון רב שנים בליווי רכישת קרקעות, עסקאות מכר ועוד. המשרד מעורב בעסקאות נדל"ן מגוונות מהגדולות והמורכבות במדינה. המשרד מעניק תמיכה מעשית ללקוחותיו, ומנחה אותם בכל שלבי תהליך עסקאות הנדל"ן.

המשרד מתמחה בייצוג יזמים בעסקאות התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים. במשרד קיימת מחלקה ייעודית לתחום זה המורכבת מעורכי דין עתירי ניסיון בתחום. לצד ליווי יזמים, למשרד גם ניסיון רב בייצוג בעלי דירות. למשרד ניסיון רב בעריכת חוזי קומבינציה, ליווי משפטי של הליכי מכירת היחידות, רישום בתים משותפים וליטיגציה הנלווית להליך המכירה. משרדנו מדורג באופן עקבי בדירוגים הרלוונטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

התחדשות עירונית

המשרד מתמחה בייצוג יזמים בעסקאות התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים. במשרד קיימת מחלקה ייעודית לתחום זה המורכבת מעורכי דין עתירי ניסיון בתחום. לצד ליווי יזמים, למשרד גם ניסיון רב בייצוג בעלי דירות. למשרד ניסיון רב בעריכת חוזי קומבינציה, ליווי משפטי של הליכי מכירת היחידות, רישום בתים משותפים וליטיגציה הנלווית להליך המכירה. משרדנו מדורג באופן עקבי בדירוגים הרלוונטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

המשרד מייצג קבוצות רכישה בהיקף של מאות יחידות דיור בתל-אביב, הרצליה, רעננה, כפר-סבא והוד השרון. ליווי הקבוצה מתחיל בשלב רכישת הקרקע על-ידי הקבוצה, ומימושה עד השלמת הבניה.

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

נדל"ן

למשרד ניסיון רב שנים בליווי רכישת קרקעות, עסקאות מכר ועוד. המשרד מעורב בעסקאות נדל"ן מגוונות מהגדולות והמורכבות במדינה. המשרד מעניק תמיכה מעשית ללקוחותיו, ומנחה אותם בכל שלבי תהליך עסקאות הנדל"ן.

המשרד מתמחה בייצוג יזמים בעסקאות התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים. במשרד קיימת מחלקה ייעודית לתחום זה המורכבת מעורכי דין עתירי ניסיון בתחום. לצד ליווי יזמים, למשרד גם ניסיון רב בייצוג בעלי דירות. למשרד ניסיון רב בעריכת חוזי קומבינציה, ליווי משפטי של הליכי מכירת היחידות, רישום בתים משותפים וליטיגציה הנלווית להליך המכירה. משרדנו מדורג באופן עקבי בדירוגים הרלוונטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

המשרד מתמחה בייצוג יזמים בעסקאות התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים. במשרד קיימת מחלקה ייעודית לתחום זה המורכבת מעורכי דין עתירי ניסיון בתחום. לצד ליווי יזמים, למשרד גם ניסיון רב בייצוג בעלי דירות. למשרד ניסיון רב בעריכת חוזי קומבינציה, ליווי משפטי של הליכי מכירת היחידות, רישום בתים משותפים וליטיגציה הנלווית להליך המכירה. משרדנו מדורג באופן עקבי בדירוגים הרלוונטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

קבוצת רכישה

המשרד מייצג קבוצות רכישה בהיקף של מאות יחידות דיור בתל-אביב, הרצליה, רעננה, כפר-סבא והוד השרון. ליווי הקבוצה מתחיל בשלב רכישת הקרקע על-ידי הקבוצה, ומימושה עד השלמת הבניה.

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

נדל"ן

למשרד ניסיון רב שנים בליווי רכישת קרקעות, עסקאות מכר ועוד. המשרד מעורב בעסקאות נדל"ן מגוונות מהגדולות והמורכבות במדינה. המשרד מעניק תמיכה מעשית ללקוחותיו, ומנחה אותם בכל שלבי תהליך עסקאות הנדל"ן.

המשרד מייצג חברות נדל"ן יזמיות, מהמובילות במשק. בין לקוחות המשרד ניתן למנות את אביב ייזום, אקרו נדל"ן, רסקו מגורים ועוד. המשרד מלווה יזמים משלב רכישת הקרקע, ליווי הליכי התכנון, מכירת והשכרת יחידות בפרוייקט, ועד לרישום הנכס על שם רוכשי היחידות.

ראו מעט מן הפרויקטים שמשרדנו ליווה ומלווה – פרויקט ויסוצקי 6 – תל-אביבמגדל ליבר – תל אביבאביב בלבונטין – תל-אביברובע משרד החוץ – ירושליםמגדל רוטשילד 22 – תל אביב ועוד…

המשרד מתמחה בייצוג יזמים בעסקאות התחדשות עירונית בהיקפים נרחבים. במשרד קיימת מחלקה ייעודית לתחום זה המורכבת מעורכי דין עתירי ניסיון בתחום. לצד ליווי יזמים, למשרד גם ניסיון רב בייצוג בעלי דירות. למשרד ניסיון רב בעריכת חוזי קומבינציה, ליווי משפטי של הליכי מכירת היחידות, רישום בתים משותפים וליטיגציה הנלווית להליך המכירה. משרדנו מדורג באופן עקבי בדירוגים הרלוונטיים בתחום ההתחדשות העירונית.

המשרד מייצג קבוצות רכישה בהיקף של מאות יחידות דיור בתל-אביב, הרצליה, רעננה, כפר-סבא והוד השרון. ליווי הקבוצה מתחיל בשלב רכישת הקרקע על-ידי הקבוצה, ומימושה עד השלמת הבניה.

 

 

 

 

 

עסקאות מכר של נחלות

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

No content available for this tab.
 • ייצוג אגודות שיתופיות

 • מיזמים במגזר החקלאי-התיישבותי

 • ישוב סכסוכים (גישורים ובוררויות)

 • עסקאות מכר של נחלה

 • עסקאות השבה לרמ''י וייזום

אגודות שיתופיות

משנת 1955 המשרד מתמחה בייצוג משפטי שותף למגוון רחב של אגודות שיתופיות. תחום זה מסתעף לתחומים רבים הדורשים מומחיות בתחום. עו"ד חיים נועם ז"ל חיבר יחד עם עו"ד עופר נועם את המהדורה הרביעית של הספר "אגודות שיתופיות – הלכות ופסיקה" אשר מהווה מורה דרך לעוסקים בתחום.
ייצוג אגודות שיתופיות

משרדנו מייצג מגוון של אגודות שיתופיות – עשרות מושבים, כפרים שיתופיים, מושבי עובדים, תנועות מיישבות וחברי מושב. מדובר בייצוג משפטי שוטף המעניק לאגודה מענה משפטי במגוון תחומים: הליכים הקשורים בחברי האגודה, הליכי בוררות במשרד רשם האגודות השיתופיות, ליווי מיזמים והרחבות שהאגודה מעוניינת לקדם ועוד.

במקרים רבים אגודה שיתופית נדרשת כדי ליזום פרויקטים ייחודיים. כך למשל המשרד ליוויה פרויקט לגידול פטריות כמהין ברמת הגולן ומיזמים להקמת חוות סולאריות בסמוך ליישוב המאוגד כאגודה שיתופית.

 משרדנו מתמחה בתחום יישוב הסכסוכים בתחום האגודות השיתופיות. במסגרת זו, עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה מתמנים מטעם רשם האגודות השיתופית, ומטעם בעלי דין, כבוררים וכחוקרים במספר רב של תיקים. בנוסף, עו"ד עופר נועם מתמנה כמגשר בסכסוכים בין-משפחתיים וסכסוכים דוריים, בין היתר בנושא "בן ממשיך".

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

המשרד ליווה ומלווה בעלי קרקעות שנדרשו להשיב קרקעות לרשות מקרקעי ישראל וכן בעסקאות ייזום ולמכירת זכות הייזום.

 

אגודות שיתופיות

משנת 1955 המשרד מתמחה בייצוג משפטי שותף למגוון רחב של אגודות שיתופיות. תחום זה מסתעף לתחומים רבים הדורשים מומחיות בתחום. עו"ד חיים נועם ז"ל חיבר יחד עם עו"ד עופר נועם את המהדורה הרביעית של הספר "אגודות שיתופיות – הלכות ופסיקה" אשר מהווה מורה דרך לעוסקים בתחום.

משרדנו מייצג מגוון של אגודות שיתופיות – עשרות מושבים, כפרים שיתופיים, מושבי עובדים, תנועות מיישבות וחברי מושב. מדובר בייצוג משפטי שוטף המעניק לאגודה מענה משפטי במגוון תחומים: הליכים הקשורים בחברי האגודה, הליכי בוררות במשרד רשם האגודות השיתופיות, ליווי מיזמים והרחבות שהאגודה מעוניינת לקדם ועוד.

מיזמים עסקיים במגזר החקלאי-התיישבותי

המשרד מלווה פרויקטים המשלבים שותפיות ומיזמים עסקיים של מושבים וקיבוצים. במסגרת זו מטפל המשרד בהסכמים למתקנים סולאריים, שינוי ייעוד קרקע והקמת מיזמי תיירות.

 משרדנו מתמחה בתחום יישוב הסכסוכים בתחום האגודות השיתופיות. במסגרת זו, עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה מתמנים מטעם רשם האגודות השיתופית, ומטעם בעלי דין, כבוררים וכחוקרים  במספר רב של תיקים. בנוסף, עו"ד עופר נועם מתמנה כמגשר בסכסוכים בין-משפחתיים וסכסוכים דוריים, בין היתר בנושא "בן ממשיך".

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

בנוסף עו"ד עופר נועם מרצה בהשתלמויות לעסקאות מכר בנחלה מטעם לשכת עורכי הדין ומסגרות נוספות.

המשרד ליווה ומלווה בעלי קרקעות שנדרשו להשיב קרקעות לרשות מקרקעי ישראל וכן בעסקאות ייזום ולמכירת זכות הייזום בהיקפים של מאות דונמים.

אגודות שיתופיות

משנת 1955 המשרד מתמחה בייצוג משפטי שותף למגוון רחב של אגודות שיתופיות. תחום זה מסתעף לתחומים רבים הדורשים מומחיות בתחום. עו"ד חיים נועם ז"ל חיבר יחד עם עו"ד עופר נועם את המהדורה הרביעית של הספר "אגודות שיתופיות – הלכות ופסיקה" אשר מהווה מורה דרך לעוסקים בתחום.

משרדנו מייצג מגוון של אגודות שיתופיות – עשרות מושבים, כפרים שיתופיים, מושבי עובדים, תנועות מיישבות וחברי מושב. מדובר בייצוג משפטי שוטף המעניק לאגודה מענה משפטי במגוון תחומים: הליכים הקשורים בחברי האגודה, הליכי בוררות במשרד רשם האגודות השיתופיות, ליווי מיזמים והרחבות שהאגודה מעוניינת לקדם ועוד.

במקרים רבים אגודה שיתופית נדרשת כדי ליזום פרויקטים ייחודיים. כך למשל המשרד ליוויה פרויקט לגידול פטריות כמהין ברמת הגולן ומיזמים להקמת חוות סולאריות בסמוך ליישוב המאוגד כאגודה שיתופית.

יישוב סכסוכים (גישורים ובוררויות)

 משרדנו מתמחה בתחום יישוב הסכסוכים בתחום האגודות השיתופיות. במסגרת זו, עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה מתמנים מטעם רשם האגודות השיתופית, ומטעם בעלי דין, כבוררים וכחוקרים במספר רב של תיקים. בנוסף, עו"ד עופר נועם מתמנה כמגשר בסכסוכים בין-משפחתיים וסכסוכים דוריים, בין היתר בנושא "בן ממשיך".

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

המשרד ליווה ומלווה בעלי קרקעות שנדרשו להשיב קרקעות לרשות מקרקעי ישראל וכן בעסקאות ייזום ולמכירת זכות הייזום.

אגודות שיתופיות

משנת 1955 המשרד מתמחה בייצוג משפטי שותף למגוון רחב של אגודות שיתופיות. תחום זה מסתעף לתחומים רבים הדורשים מומחיות בתחום. עו"ד חיים נועם ז"ל חיבר יחד עם עו"ד עופר נועם את המהדורה הרביעית של הספר "אגודות שיתופיות – הלכות ופסיקה" אשר מהווה מורה דרך לעוסקים בתחום.

משרדנו מייצג מגוון של אגודות שיתופיות – עשרות מושבים, כפרים שיתופיים, מושבי עובדים, תנועות מיישבות וחברי מושב. מדובר בייצוג משפטי שוטף המעניק לאגודה מענה משפטי במגוון תחומים: הליכים הקשורים בחברי האגודה, הליכי בוררות במשרד רשם האגודות השיתופיות, ליווי מיזמים והרחבות שהאגודה מעוניינת לקדם ועוד.

המשרד מלווה פרויקטים המשלבים שותפיות ומיזמים עסקיים של מושבים וקיבוצים. במסגרת זו מטפל המשרד בהסכמים למתקנים סולאריים, שינוי ייעוד קרקע והקמת מיזמי תיירות.

 משרדנו מתמחה בתחום יישוב הסכסוכים בתחום האגודות השיתופיות. במסגרת זו, עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה מתמנים מטעם רשם האגודות השיתופית, ומטעם בעלי דין, כבוררים במספר רב של תיקים. בנוסף, עו"ד עופר נועם מתמנה כמגשר בסכסוכים בין-משפחתיים וסכסוכים דוריים, בין היתר בנושא "בן ממשיך".

עסקאות מכר של נחלה

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

 

המשרד ליווה ומלווה בעלי קרקעות שנדרשו להשיב קרקעות לרשות מקרקעי ישראל וכן בעסקאות ייזום ולמכירת זכות הייזום.

אגודות שיתופיות

משנת 1955 המשרד מתמחה בייצוג משפטי שותף למגוון רחב של אגודות שיתופיות. תחום זה מסתעף לתחומים רבים הדורשים מומחיות בתחום. עו"ד חיים נועם ז"ל חיבר יחד עם עו"ד עופר נועם את המהדורה הרביעית של הספר "אגודות שיתופיות – הלכות ופסיקה" אשר מהווה מורה דרך לעוסקים בתחום.

משרדנו מייצג מגוון של אגודות שיתופיות – עשרות מושבים, כפרים שיתופיים, מושבי עובדים, תנועות מיישבות וחברי מושב. מדובר בייצוג משפטי שוטף המעניק לאגודה מענה משפטי במגוון תחומים: הליכים הקשורים בחברי האגודה, הליכי בוררות במשרד רשם האגודות השיתופיות, ליווי מיזמים והרחבות שהאגודה מעוניינת לקדם ועוד.

במקרים רבים אגודה שיתופית נדרשת כדי ליזום פרויקטים ייחודיים. כך למשל המשרד ליוויה פרויקט לגידול פטריות כמהין ברמת הגולן ומיזמים להקמת חוות סולאריות בסמוך ליישוב המאוגד כאגודה שיתופית.

 משרדנו מתמחה בתחום יישוב הסכסוכים בתחום האגודות השיתופיות. במסגרת זו, עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה מתמנים מטעם רשם האגודות השיתופית, ומטעם בעלי דין, כבוררים וכחוקרים במספר רב של תיקים. בנוסף, עו"ד עופר נועם מתמנה כמגשר בסכסוכים בין-משפחתיים וסכסוכים דוריים, בין היתר בנושא "בן ממשיך".

אחד מתחומי המומחיות הייחודיים של המשרד אשר נמצא בתנופה משמעותית בשנים האחרונות. במסגרתו, המשרד מלווה בעלי זכויות בנחלה, או רוכשי זכויות בנחלה, המעוניינים לבצע עסקת מכר. מדובר בתחום מורכב הדורש היכרות מעמיקה עם נהלי רשות מקרקעי ישראל, החלטות מועצת מקרקעי ישראל והדין הרלוונטי.

עסקאות השבה לרמ''י וייזום

המשרד ליווה ומלווה בעלי קרקעות שנדרשו להשיב קרקעות לרשות מקרקעי ישראל וכן בעסקאות ייזום ולמכירת זכות הייזום.

No content available for this tab.
 • ליטיגציה מסחרית

 • ייצוג מושבים

 • ליטיגציה בענייני נחלות

 • ייצוג משפטי של חברי אגודה

 • בג"צים תקדימיים בעניינים התיישבותיים

ליטגציה

ליטיגציה מסחרית

משרדנו מתמחה בייצוג חברות, אגודות שיתופיות, בעלי מניות וגורמים פרטיים בסכסוכים מסחריים מורכבים על מגוון היבטיהם. במסגרת זו ייצג באחרונה המשרד חברת תשתיות נדל"ן מובילה בסכסוך מסחרי בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

משרדנו מייצג מספר רב של אגודות שיתופיות בהליכים משפטיים הקשורים לניהול הקרקעות ועסקיהן של האגודות השיתופיות.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

ליטגציה

מחלקת הליטיגציה, בהובלתם של עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה, פועלת במגוון רחב של תחומים. המחלקה פועלת בבתי המשפט ברחבי הארץ, ומעניקה ייצוג משפטי מקצועי, יסודי ומקיף

משרדנו מתמחה בייצוג חברות, אגודות שיתופיות, בעלי מניות וגורמים פרטיים בסכסוכים מסחריים מורכבים על מגוון היבטיהם. במסגרת זו ייצג באחרונה המשרד חברת תשתיות נדל"ן מובילה בסכסוך מסחרי בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

ייצוג אגודות שיתופיות

משרדנו מייצג מספר רב של אגודות שיתופיות בהליכים משפטיים הקשורים לניהול הקרקעות ועסקיהן של האגודות השיתופיות.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

ליטגציה

מחלקת הליטיגציה, בהובלתם של עו"ד עופר נועם ועו"ד דן פיאלה, פועלת במגוון רחב של תחומים. המחלקה פועלת בבתי המשפט ברחבי הארץ, ומעניקה ייצוג משפטי מקצועי, יסודי ומקיף

משרדנו מתמחה בייצוג חברות, אגודות שיתופיות, בעלי מניות וגורמים פרטיים בסכסוכים מסחריים מורכבים על מגוון היבטיהם. במסגרת זו ייצג באחרונה המשרד חברת תשתיות נדל"ן מובילה בסכסוך מסחרי בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

משרדנו מייצג מספר רב של אגודות שיתופיות בהליכים משפטיים הקשורים לניהול הקרקעות ועסקיהן של האגודות השיתופיות.

ליטגציה בענייני נחלות

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

ליטגציה

משרדנו מתמחה בייצוג חברות, אגודות שיתופיות, בעלי מניות וגורמים פרטיים בסכסוכים מסחריים מורכבים על מגוון היבטיהם. במסגרת זו ייצג באחרונה המשרד חברת תשתיות נדל"ן מובילה בסכסוך מסחרי בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

משרדנו מייצג מספר רב של אגודות שיתופיות בהליכים משפטיים הקשורים לניהול הקרקעות ועסקיהן של האגודות השיתופיות.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

ייצוג משפטי של חברי אגודה

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה במגוון נושאים וכן למועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית.

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

ליטגציה

משרדנו מתמחה בייצוג חברות, אגודות שיתופיות, בעלי מניות וגורמים פרטיים בסכסוכים מסחריים מורכבים על מגוון היבטיהם. במסגרת זו ייצג באחרונה המשרד חברת תשתיות נדל"ן מובילה בסכסוך מסחרי בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

משרדנו מייצג מספר רב של אגודות שיתופיות בהליכים משפטיים מגוונים לרבות בקשר לניהול הקרקעות ועסקיהן של האגודות השיתופיות.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

בג"צים תקדימיים בעניינים התיישבותיים

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

No content available for this tab.
 • ייצוג מוזיאון ארצות המקרא

 • ייצוג עמותת איל"ן

 • ייצוג עמותת הסוס המעופף (בוגרי יחידת רוכב שמיים)

פרו-בונו

למשרד היסטוריה ארוכה של עבודה משפטית במסגרת פרו-בונו. דוגמאות לכך הן ייצוג מוזיאון ארצות המקרא שבירושלים מאז היווסדו, וייצוג של העמותה הישראלית לילדים עם מוגבלות (איל"ן).

משרדנו מייצג חברות ואגודות שיתופיות בעניינים מסחריים רבים.

משרדנו מייצג מושבים רבים בהליכי ליטיגציה המתנהלים כנגד האגודה או אשר ננקטים על-ידה.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

בג"צים תקדימיים בעניינים התיישבותיים

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

ייצוג מוזיאון ארצות המקרא

משרדנו מלווה במשך שנים רבות את מוזיאון ארצות המקרא הממוקם בירושלים. המוזיאון מציג אוסף עתיקות יחיד מסוגו שכולל אלפי פריטים מארצות המזרח הקרוב הקודם – ארצות המקרא. 

משרדנו מלווה את עמותת איל"ן (איגוד ישראלי לילדים נפגעים), בקידום פרויקט יזמי אשר עשוי לסייע לעמותה במימוש מטרותיה. העמותה נמנית מבין העמותות הוותיקות בארץ, שפועלת ליצירת מערכי תמיכה לשילוב ילדים ובוגרים עם מגבלות, כעצמאים ושווים בחברה הישראלית. 

עמותת הסוס המעופף הוקמה במטרה ליצור קהילה מבוגריה של יחידת רוכב שמיים. משרדנו מלווה את הפעילות השוטפת של העמותה. 

פרו-בונו

למשרד היסטוריה ארוכה של עבודה משפטית במסגרת פרו-בונו. דוגמאות לכך הן ייצוג מוזיאון ארצות המקרא שבירושלים מאז היווסדו, וייצוג של העמותה הישראלית לילדים עם מוגבלות (איל"ן).

משרדנו מייצג חברות ואגודות שיתופיות בעניינים מסחריים רבים.

משרדנו מייצג מושבים רבים בהליכי ליטיגציה המתנהלים כנגד האגודה או אשר ננקטים על-ידה.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

בג"צים תקדימיים בעניינים התיישבותיים

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

משרדנו מלווה במשך שנים רבות את מוזיאון ארצות המקרא הממוקם בירושלים. המוזיאון מציג אוסף עתיקות יחיד מסוגו שכולל אלפי פריטים מארצות המזרח הקרוב הקודם – ארצות המקרא. 

ייצוג עמותת איל"ן

משרדנו מלווה את עמותת איל"ן (איגוד ישראלי לילדים נפגעים), בקידום פרויקט יזמי אשר עשוי לסייע לעמותה במימוש מטרותיה. העמותה נמנית מבין העמותות הוותיקות בארץ, שפועלת ליצירת מערכי תמיכה לשילוב ילדים ובוגרים עם מגבלות, כעצמאים ושווים בחברה הישראלית. 

עמותת הסוס המעופף הוקמה במטרה ליצור קהילה מבוגריה של יחידת רוכב שמיים. משרדנו מלווה את הפעילות השוטפת של העמותה. 

פרו-בונו

למשרד היסטוריה ארוכה של עבודה משפטית במסגרת פרו-בונו. דוגמאות לכך הן ייצוג מוזיאון ארצות המקרא שבירושלים מאז היווסדו, וייצוג של העמותה הישראלית לילדים עם מוגבלות (איל"ן).

משרדנו מייצג חברות ואגודות שיתופיות בעניינים מסחריים רבים.

משרדנו מייצג מושבים רבים בהליכי ליטיגציה המתנהלים כנגד האגודה או אשר ננקטים על-ידה.

– משרדנו מייצג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לנחלות חקלאיות. אחד מהתחומים הבולטים בהקשר זה שלמשרד נסיון רב שנים בו הוא סוגיית הבן הממשיך המגיעה לעיתים קרובות לפתחם של בתי המשפט השונים. בנוסף, משרדנו מתמחה בייצוג בסכסוכים משפטיים הנוגעים לעסקאות מכר של נחלות

משרדנו מעניק ייצוג משפטי לחברי אגודה או מועמדים לקבלה לחברות באגודה אשר נקלעו לסכסוך משפטי כנגד אגודה שיתופית

בג"צים תקדימיים בעניינים התיישבותיים

המשרד מייצג את תנועת ההתיישבות ועמותות רבות. במסגרת זו, ייצג המשרד עותרים בבג”צים המנחים בתחום הנוגעים לזכויות חקלאי בחלקת מגוריו ובהחלטות מינהל מקרקעי ישראל- בג”ץ 7436/04 בעניין החלטת מועצה 969 הנוגעת לפיצויים בגין קרקע חקלאית ובג”ץ 2974/08 – בעניין החלטה 979 הנוגעת לזכויות החקלאי להוון את זכויותיו בחלקת המגורים.

בג”ץ 10934/02- כפר עזה בעניין הוראות המעבר להחלטת מועצה 717). המשרד ייצג את כפר הס בתביעתו כנגד ממ”י הן בבית המשפט המחוזי והן בבית המשפט העליון. כתוצאה מהליכים אלו הגיע הכפר להסדר פשרה מיטבי עם ממ”י, אשר בעקבותיו שולש סכום הפיצוי ששולם לתובעים במסגרת תובענה נגד קיבוץ קליה (ע”א 11533/05 – קיבוץ קליה נ’ הרטי) – המשרד זכה בתיק נגד הקיבוץ, שם נקבע כתקדים משפטי כי חבר אינו נושא באחריות למעשי רעייתו וכי לא ניתן להרחיקו מחברות בקיבוץ עקב מעשי רעייתו.

המשרד מעורב בתביעות רבות הנוגעות לזכויות בן ממשיך בנחלת הוריו. במסגרת ייצוג בענייני מקרקעין זכה המשרד בתובענה נגד מועדון הכדורגל הפועל רמת גן – אשר בעקבותיה פונה אצטדיון המכתש בגבעתיים. המשרד יצג קבוצת יזמים מכפר דניאל אשר כנגדם הוגשה ע”י מינהל מקרקעי ישראל תביעה בגין “גביית כספים אסורים”, בעקבות טיפול המשרד נמחקה על הסף תביעה זו מבלי צורך לבררה.

משרדנו מלווה במשך שנים רבות את מוזיאון ארצות המקרא הממוקם בירושלים. המוזיאון מציג אוסף עתיקות יחיד מסוגו שכולל אלפי פריטים מארצות המזרח הקרוב הקודם – ארצות המקרא. 

משרדנו מלווה את עמותת איל"ן (איגוד ישראלי לילדים נפגעים) בקידום פרויקט יזמי אשר עשוי לסייע לעמותה במימוש מטרותיה. העמותה נמנית מבין העמותות הוותיקות בארץ, שפועלת ליצירת מערכי תמיכה לשילוב ילדים ובוגרים עם מגבלות, כעצמאים ושווים בחברה הישראלית. 

ייצוג עמותת הסוס המעופף (בוגרי יחידת רוכב שמיים)

עמותת הסוס המעופף הוקמה במטרה ליצור קהילה מבוגריה של יחידת רוכב שמיים. משרדנו מלווה את הפעילות השוטפת של העמותה. 

No content available for this tab.