Logo

חלוקת רכוש תחת הלכת השיתוף

לאחרונה פסק דין משמעותי מאד אשר ניתן במסגרת הליך בע"מ 1983/23 פלוני נ' פלונית התמקד בהלכת השיתוף המוכרת במשפט הישראלי…