Logo

האם הגיע השינוי בהלכת פיצול סעדים?

אחרי כשישים שנה בהם הייתה נהוגה הלכת עקריש, החליט בית המשפט העליון במסגרת בקשת רשות ערעור כי אין עוד טעם להמתין ל"חמורו של משיח" עד אשר ייענה המחוקק לקריאה ויתקן את החוק, על כן ראוי לשקול מחדש את הלכת עקריש הידועה כהלכת פיצול הסעדים, במקרה בו הסמכות בגין אותה עילת תביעה נתונה לבית המשפט השלום והמחוזי בגין סעדים שונים…