Logo
עו״ד אשר בוגנים
אשר מתמחה בליטיגציה, נדל"ן ובמגזר החקלאי.

השכלה והסמכה:

תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר ראשון בממשל ודיפלומטיה (B.A.), אוניברסיטת רייכמן (2014)

שפות:

עו״ד אשר בוגנים
אשר מתמחה בליטיגציה, נדל"ן ובמגזר החקלאי.

תחומי העיסוק כוללים בין היתר ייצוג יחידים וקבוצות בהליכי השבה של מקרקעין חקלאיים לרמ"י (ע"פ החוק לקידום מתחמים מועדפים לדיור) ובכלל זה ניהול וביצוע של עסקאות ייזום בהיקפים נרחבים, ארגון קבוצות במסגרת הליכי השבה, עסקאות מכר של נחלות חקלאיות על כל צדדי העסקה, ייצוג קבלנים בהליכי רכישת קרקעות, מכר של דירות 'יד ראשונה', וכן ייצוג יחידים בעסקאות 'יד שניה', הסמכה מאת האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך. כמו כן אשר מתמחה בתיקי ליטגיציה העוסקים במגזר החקלאים, סכסוכים הנוגעים להורשת נחלות ועוד.