Logo
עו״ד דודו קוכמן
דודו משמש כמזכ"ל האיחוד החקלאי ומתמחה בנושאי חקלאות, רשות מקרקעי ישראל, אגודות שיתופיות ונכסים במרחב הכפרי (נחלות, משקי עזר, מגרשים בהרחבה, תעסוקה וכו').

השכלה והסמכה:

תואר ראשון במשפטים (LL.B), המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, 2009; תואר שני במשפטים (LL.M), אוניברסיטת בר-אילן, 2015

שפות:

עו״ד דודו קוכמן
דודו משמש כמזכ"ל האיחוד החקלאי ומתמחה בנושאי חקלאות, רשות מקרקעי ישראל, אגודות שיתופיות ונכסים במרחב הכפרי (נחלות, משקי עזר, מגרשים בהרחבה, תעסוקה וכו').

תחומי עיסוקו כוללים, בין היתר, החלטות רשות מקרקעי ישראל, נחלות חקלאיות כולל הסדרי הורשה, העברה בין דורית וישוב סכסוכים הקשורים בנחלות חקלאיות, היבטים חקלאיים  במשק המשפחתי, ישוב סכסוכים בין חברים, בוררויות וגישורים.

 

עיסוקים נוספים:

מזכ"ל האיחוד החקלאי

יוזם ושותף לשולחן העגול למרחב הכפרי

יוזם ויו"ר ועדת ההיגוי של התכנית להכשרת מתכננים למרחב הכפרי

מרצה בתחומי המרחב הכפרי במכללת ספיר ובאוניברסיטת תל-אביב