Logo
עו"ד שיר עובדיה
שיר מתמחה בליטיגציה.

השכלה והסמכה:

רישיון לעריכת דין בישראל, 2021; אוניברסיטת רייכמן (LL.B.) 2021; תואר בממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה (B.A.), אוניברסיטת רייכמן, 2021 .

שפות:

עו"ד שיר עובדיה
שיר מתמחה בליטיגציה.

.תחומי עיסוקה כוללים, בין היתר, סכסוכים מסחריים, סכסוכים הקשורים בנחלות חקלאיות, סכסוכים הקשורים בהורשת נחלות חקלאיות, ייצוג מושבים, הסדרי הורשה במגזר החקלאי.